De Knelpuntenanalyse

De Knelpuntenanalyse is een nieuw product van Golfstroom Groep Zeeland. Onze nieuwe collega, Willemien Vette, heeft dit bij ons geïntroduceerd. Zij werkt er al langer mee. Een knelpuntenanalyse wordt opgesteld wanneer een medewerker in een bedrijf of organisatie is uitgevallen. Golfstroomgroep Zeeland kan dan ondersteuning bieden bij het opstellen van een re-integratieplan  Het ondersteunt het verplichte plan van aanpak dat door het UWV wordt gevraagd. De Knelpuntenanalyse kan (onnodig) langdurig verzuim voorkomen en neemt werk uit handen voor de werkgever. In de knelpuntenanalyse worden de knelpunten van zowel de werkgever als medewerker in kaart gebracht. In een laatste gezamenlijk gesprek met zowel werkgever als werknemer komt een haalbaar en concreet re-integratieplan tot stand. 

De knelpuntenanalyse

Golfstroom Groep Zeeland heeft als speerpunt Preventie van burn-out. Wij richten ons dus op  het voorkomen van verzuim. Toch maken wij in ons aanbod een uitzondering voor de Knelpuntenanalyse, omdat dit een instrument is, waardoor langdurig verzuim voorkomen kan worden. Stel dat een medewerker zich ziekmeldt, dan wordt dit binnen vier dagen doorgegeven aan de  arbodienst of bedrijfsarts. Maakt de werknemer aanspraak op een ziektewetuitkering, dan moet de werkgever ook binnen diezelfde vier dagen ziekteaangifte doen bij het UWV.

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht een probleemanalyse te maken binnen zes weken. Alsook een advies over de manier waarop de werknemer het beste kan re-integreren

Golfstroomgroep  Zeelandkan hierbij, als onafhankelijke en professionele partij, ondersteuning bieden. Wij stellen een haalbaar en reëel plan op van de knelpunten en de re-integratie van de medewerker. ‘Dit is de Knelpunten analyse’.  

Hoe werkt de Knelpuntenanalyse?

In de knelpuntenanalyse worden de knelpunten van zowel de werkgever als medewerker in kaart gebracht . Met beide partijen vindt er, onafhankelijk van elkaar, een gesprek plaats door een medewerker van de Golfstroom Groep. In dit onafhankelijke gesprek worden de ervaren knelpunten in kaart gebracht. Nadat deze informatie is ingewonnen en op papier gezet, worden in  een gezamenlijk gesprek de knelpunten besproken. In dit gesprek wordt bepaald wie de eigenaar is van het knelpunt, wat een oplossing is en wie verantwoordelijk is voor de actie die ondernomen dient te worden.

De Golfstroomgroep Zeeland sluit dit gesprek af, met een haalbaar en concreet re-integratieplan. Met dit plan kan een start worden gemaakt waar beide partijen achterstaan. Dit plan wordt door de Golfstroomgroep Zeeland uitgewerkt en dient als ondersteuning van het Plan van Aanpak. Een exemplaar hiervan kan worden verstuurd naar het UWV, waarbij de werkgever voldoet aan de eisen van de UWV.
Indien gewenst kan er een evaluatie ingepland worden. Hierin wordt bekeken of beide partijen zich aan het opgestelde plan hebben kunnen houden en of er mogelijk nieuwe knelpunten zijn. Hieraan kunnen, indien gewenst weer nieuwe actiepunten worden verbonden. 

Waarom zou een werkgever of een werknemer een knelpuntenanalyse wensen?

– Een plan vanuit de Knelpuntenanalyse bevordert (sneller) herstel omdat er goede afstemming is tussen beide partijen.
– Een werkgever kan met de Knelpuntenanalyse aantonen dat er actief is gewerkt aan re-integratie, wat een boete door het UWV voor te weinig inspanningen kan voorkomen.
– De Knelpuntenanalyse die door Golfstroom Groep Zeeland wordt aangeleverd is een instrument dat de knelpunten zichtbaar maakt, waardoor een reëel re-integratieplan gemaakt kan worden. 
– De Knelpuntenanalyse is een relatief goedkoop product, vanwege het feit dat verzuim eerder is opgelost door een betere afstemming en omdat er snel en efficiënt gewerkt wordt door Golfstroom Groep Zeeland.
 – De evaluatie van de Knelpunten analyse toont de inspanningen van de werkgever en de werknemer. 
– Het rapport van de Knelpuntenanalyse is een overzichtelijk overzicht van alle afspraken die zijn gemaakt. golfstroomgroepbeheerDe Knelpuntenanalyse