Burn-Out

Onze missie: minder uitval, meer gezonde medewerkers

Over Burn-out

Burn-out betekent letterlijk opgebrand zijn.  Een psychische uitputtingstoestand, die gekenmerkt wordt door gevoelens van uitputting, een toegenomen distantie ten opzichte van het werk en een negatieve perceptie van de eigen competentie op het werk.

De medewerker met burn-out is extreem uitgeput, heeft weinig geduld en is cynisch over zichzelf, het werk en de omgeving. Één op de acht medewerkers meldt zich om die reden ziek.

Ziekteverzuim

13 % van de medewerkers heeft last van burn-out klachten, wat de organisatie minimaal €160,- per dag kost. Het ziekteverzuim varieert van een paar weken tot meer dan een jaar.

Het verzuimbeleid is vaak reactief van aard. Er wordt actie ondernomen wanneer de medewerker zich ziek meldt. Wij willen u als werkgever ondersteunen door medewerkers te leren anders met stress om te gaan. Verlenging van het ziekteverzuim en terugval wordt op deze manier voorkomen.

Preventie

Uitval voorkomen loont. Vitale en veerkrachtige medewerkers krijgen veel voor elkaar, tillen hun collega’s op naar een hoger niveau. Ze tellen geen uren, wel grote en kleine successen. Hierdoor groeit het vermogen van uw medewerker om nu en in de toekomst een toegevoegde waarde te leveren aan uw organisatie. Meer energie en draagkracht geeft meer plezier in het werk. Op een duurzame manier, dus balans voor nu en in de toekomst.

Bekijk Onze Preventie Pakketten

adminBurn-Out