Aantal mensen met burn-out neemt toe!

Burn-out, preventie, Golfstroomgroep Zeeland

De ARBO luidt de noodklok. Als het zo doorgaat in bedrijven, zal in 2030 een kwart van de medewerkers een burn-out hebben. Oorzaken hiervan zijn dat organisaties steeds groter worden en het werk minder duidelijk is. Werknemers zien niet meer goed wat hun eigen bijdrage aan het geheel is.
Hoogleraar en stressexpert aan Nyenrode, Willem van Rheenen noemt hierbij de zelf-bepalings theorie: de mens heeft drie basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en bekwaamheid. Op het werk betekent dat: ‘Hoor ik erbij?’, ‘Kan ik mijzelf ontwikkelen?’ en ‘Kan ik iets toevoegen aan het geheel?

Herkenbaar en wil je dit probleem in jou bedrijf voorkomen? De Golfstroomgroep Zeeland biedt stress APK-pakketten gericht op burn-out preventie welke je als bedrijf kunt inkopen.

Lees hier het artikel hierover dat op 14 oktober in het AD verscheen.

golfstroomgroepbeheerAantal mensen met burn-out neemt toe!
lees meer

Golfstroom Groep Zeeland breidt zich uit!

Golfstroom Groep heeft begin 2019 afscheid genomen van Christa Offringa, die haar eigen onderneming meer aandacht wilde geven. Gelukkig hebben we Willemien Vette gevonden! Een jonge vrouw, een ergotherapeute, die enthousiast is om met ons samen te werken.

Hierbij stelt zij zich voor:


Ik ben Willemien Vette en sinds kort versterk ik het team van de Golfstroomgroep Zeeland. Wat een uitdaging om met deze ervaren collega’s, te gaan staan voor burn-out preventie!

Ik heb de HBO opleiding ergotherapie gevolgd waarin ik als therapeut heb geleerd handelingsproblemen te analyseren en samen met de client te zoeken naar praktische oplossingen in het dagelijks leven. 

Als verdieping heb ik de opleiding voor burn-out coaching gedaan welke inging op de effecten van stress en overbelasting, het herstel en de mogelijke behandelmethoden. Door mijn andere specialisatie als cognitief revalidatie therapeut kan ik gemakkelijk deze opgedane kennis vertalen naar de effecten op het brein en de uitwerkingen hiervan in de dagelijkse praktijk. 

Vanuit mijn ervaring in de specialistische GGZ heb ik gezien dat veel klachten ontstaan bij niet vroegtijdig ingrijpen wanneer het om stress- en angstklachten gaat.  De kans op een burn-out is dan groot. Om deze reden is het belangrijk er vroeg bij te zijn en erger te voorkomen. 

Naast mijn werkzaamheden binnen de maatschap, heb ik de ergotherapie praktijk Energie Herstel. Hier behandel en begeleid ik mensen met een burn-out en energieverdelingsproblemen. Samen onderzoeken wij de knelpunten en wat er nodig is om te herstellen. Dagelijkse activiteiten worden in kaart gebracht en we kijken waar verbetering mogelijk is. Samen stellen we daarna een plan op. Hierin wordt opgenomen wat er voor nodig is om van de burn-out te herstellen. 

Daarnaast besteden we aandacht aan het herkennen van signalen en het bedenken van acties om een terugval te voorkomen. 

Deze ervaring en kennis kan ik goed gebruiken binnen mijn werkzaamheden van de Golfstroomgroep. Ik kijk er naar uit om verschillende bedrijven te leren kennen en jou daarbij te ontmoeten.

golfstroomgroepbeheerGolfstroom Groep Zeeland breidt zich uit!
lees meer

“Burn-out is een serieus probleem en vraagt om een serieuze aanpak”.

Dit zegt Maud van Aalderen, arbeids- en gezondheidspsycholoog. “Om iemand te helpen bij psychische klachten is een gedegen opleiding nodig”. Wij van Golfstroom Groep Zeeland zijn het hier helemaal mee eens. We merken hoe belangrijk het is om evidence-based methodieken en interventies te gebruiken. Op onze website staat dat wij gezamenlijk meer dan 100 jaar ervaring hebben. In die 100 jaar hebben wij vele opleidingen en bijscholingen gedaan. Ook nu we preventief werken, dus juist burn-out willen voorkomen, kunnen we putten uit onze ‘evidence=based’ ervaring!

 

golfstroomgroepbeheer“Burn-out is een serieus probleem en vraagt om een serieuze aanpak”.
lees meer

Waarom een marathon lopen helpt om een burn out te voorkomen

Bij hardlopen komen er stofjes vrij, zoals endorfine, serotonine, en dopamine. allemaal neurotransmitters, stoffen die zorgen dat zenuwcellen met elkaar communiceren. Abdelkader Benali schreef hoe hij ging hardlopen toen hij een burn out had. Het hielp! Beter nog is hardlopen om een burn out te voorkomen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/18/burn-out-a3650554


https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/18/burn-out-a3650554
golfstroomgroepbeheerWaarom een marathon lopen helpt om een burn out te voorkomen
lees meer

Het belang van autonomie bij werknemers

Uit het laatste onderzoek van TNO naar burn-outklachten blijkt dat een groot aantal werknemers, zo’n 45 % vindt, dat zij weinig kunnen zeggen over hoe zij hun werk uitvoeren. Vooral flexwerkers klagen over het gebrek aan eigen verantwoordelijkheid in het werk dat zij doen. Naarmate werknemers ouder worden blijkt beperkte autonomie op het werk een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkkeling van burn-outklachten. Lees de blog van Rian Coumou over het belang van autonomie op het werk! h

Als kind hebben we al behoefte aan autonomie. ‘Ik ben twee en ik zeg nee’ en ‘Ik ben drie en ik doe het nie’. Al in de kleutertijd willen we graag zelf bepalen wat goed voor ons is. Die behoefte blijft gedurende onze hele jeugd aanwezig en stopt natuurlijk niet als we volwassen zijn. 

Ook in ons werkzame leven vinden we het belangrijk dat we invloed hebben. Niet voor niets wijst onderzoek na onderzoek uit dat autonomie een van de belangrijkste voorwaarden is voor een gelukkig werkleven. Er is sprake van een hogere werktevredenheid, meer motivatie en een tevreden leven in het algemeen. Ook ervaren werknemers minder stress als ze autonoom kunnen werken. Stressfactoren waar we geen controle over hebben, zijn veel schadelijker dan stress die we wel in enige mate kunnen controleren, 

Onlangs meldde TNO dat een groeiend aantal mensen meer werkdruk en minder autonomie op hun werk ervaart. Het aandeel werknemers met burn-outklachten nam van 11,3 procent in 2007 toe naar 16,1 procent in 2017. Dat het van belang is dat bedrijven en organisaties werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun werknemers lijkt een open deur. Toch gebeurt het nog te weinig. 

Een goede uitzondering hierop is het Calvijncollege in Amsterdam. Tien jaar geleden was deze school nog een zogenaamde probleemschool, waar bewakers voor de ingang stonden en agenten door de gangen liepen. In de loop van deze tien jaar lukte het directeur Jolande Hogewind de school te veranderen in ‘misschien wel de beste school van Amsterdam’ (Eberhard van der Laan in Zomergasten 2017). 

Welke elementen zorgden voor deze grote verandering? Jolanda Hogewind, schooldirecteur, vertelt over het onderwijsteam, dat zij aantrof bij haar komst als directeur. Ze deden hun best, maar er ook werd veel geklaagd. “Het nieuwe basisprincipe”, zegt Hogewind in het artikel uit de NRC van 4 februari 2019, “werd dat de mens tot veel in staat is, en iets goeds wil. Positief dus. We scheppen voorwaarden waaronder leerlingen zelf hun kansen moeten pakken. We gaan het niet voor ze doen. Ons motto: helpen helpt niet”. Er werden nieuwe leraren aangesteld, veelal jongeren, die verder konden groeien en uit de buurt van de school kwamen. De nieuwe medewerkers kregen meer regie over hun werk en leven. Hogewind stimuleerde hen om moeilijke zaken op tijd te bespreken. Er kwam meer gelijkwaardigheid en zelf verantwoordelijkheid, ook bij de leerlingen”. Ik denk dat het begrip ‘autonomie’ hierbij past.

Maar hoe doe je dit nu, je autonoom opstellen binnen een organisatie? Het is fijn wanneer werkgevers hier open voor staan en gelegenheid scheppen om je autonoom op te stellen. 

Maar de werknemer zal zelf ook zijn of haar autonomie moeten ‘pakken’. 

Voor sommige werknemers is dat lastig. Zij hebben dit van huis uit nooit geleerd. Weten gewoonweg niet hoe zij voor hun eigen belangen op kunnen komen, hoe zij invloed kunnen hebben op hun eigen werk.

Golfstroom Groep Zeeland besteedt in de Stress APK’s al aandacht aan autonomie bij de individuele werknemer. We willen het echter ook heel duidelijk neerzetten voor bedrijven en organisaties als geheel, en ontwikkelen daarom op dit moment een autonomietraining voor werknemers. En natuurlijk mogen de werkgevers ook meedoen. Graag zelfs!

golfstroomgroepbeheerHet belang van autonomie bij werknemers
lees meer