De Knelpuntenanalyse en het ziekteverzuim


In maart dit jaar vond er een explosieve stijging van ziekmeldingen plaats binnen organisaties en bedrijven. Niet moeilijk te raden dat dit te maken had met de uitbraak van het coronavirus.

Gelukkig daalde in de maanden daarna het verzuimpercentage weer. 
Arboned en HumanCapitalCare zeggen echter wel dat het langer duurt voordat iemand weer is hersteld omdat mensen langer uitzieken. Ze waarschuwen voor langdurend verzuim door psychische klachten als gevolg van het coronavirus en de vaak nieuwe werksituatie. Denk hierbij onder andere aan het thuiswerken. Alertheid en contact met werknemers, duidelijke kaders en op tijd inschakelen van experts is daarom van groot belang, volgens deze organisaties. Ook vragen de veranderingen in werkzaamheden vaak andere competenties waardoor werknemers kunnen uitvallen.

Heeft jouw bedrijf een zieke werknemer en is de stap om te beginnen met re-integratie (nu) nog te groot? Dan kan de Golfstroom Groep Zeeland jou helpen met een Knelpuntenanalyse.

Hierbij worden de knelpunten van zowel de werkgever als de werknemer in kaart gebracht. Met als uiteindelijk doel, een haalbaar en concreet re-integratieplan. Dit plan voldoet aan de eis die de Wet Verbetering Poortwachter stelt aan de werkgever om binnen zes weken een probleemanalyse te maken en een advies te geven hoe een werknemer het beste kan integreren. 

Geïnteresseerd? Lees dan hier meer over ons product.

golfstroomgroepbeheer
lees meer

Coronastress? Corona-Zen

Coronastress? Corona-Zen.

De Coronacrisis is natuurlijk vreselijk voor degenen die er ziek door zijn, de ouderen, de economie. Maar persoonlijk? Heel vaak krijg ik tegenwoordig deze vraag: “En hoe sla jij je door de Coronacrisis heen?”. Meestal is mijn antwoord: “Ach, ik vind het eigenlijk wel rustig”. Zaterdag las ik hierover een zeer herkenbaar stuk in de Volkskrant, zie hier. Witte Hoogendijk, psychiater zegt daarin dat hij van veel mensen hoort dat zij een enorm gevoel van opluchting ervaren bij alle dingen die nu worden afgezegd. Niet alleen op het werk, maar ook privé. Opeens besef je in wat voor tredmolen we normaal gesproken maar voortdenderen.

Dus stress door de Coronacrisis? Ja, er is zeker onzekerheid en spanning. Maar misschien ook wel bewustwording dat zo’n lege agenda zo gek nog niet is!

Als straks alles weer ‘normaal’ is, helpen wij u graag om te leren af en toe in de ‘Coronastand’ te komen.

golfstroomgroepbeheerCoronastress? Corona-Zen
lees meer

Studenten en Stress

Studenten hebben het zwaar. Laat ze niet zwemmen!


De universiteit van Utrecht organiseerde eind vorig jaar een ‘Well-being Week’, bedoeld om gestresste studenten tot rust te laten komen. Ook andere universiteiten zorgden voor dergelijke anti-stress weken. Mindfulness, yoga, wandelingen en coaching zijn onderdeel van zo’n week.

Wat is er aan de hand met studenten en stress? De druk op studenten is de laatste jaren erg toegenomen. Het bindend studie advies, de afschaffing van de basisbeurs, waardoor studenten meer moeten lenen, zouden hier debet aan zijn. Maar er zijn ook andere meningen.

Lees dit artikel dat hierover geschreven werd in de NRC.

En…….denkt u: ‘Mindfulness, yoga of wandelcoaching, dat wil ik ook wel voor mijn bedrijf of mijzelf’, neem dan contact met ons op! Wij zijn hier ervaren in en willen dat graag met u delen!

golfstroomgroepbeheerStudenten en Stress
lees meer

“Help, het licht gaat uit.

Heb ik echt een burn-out?”


Volkskrant redacteur Arnold Haijtema schreef op 10 februari een artikel over de symptomen die hem zouden moeten waarschuwen voor een burn-out. Hij gaf het artikel als kop mee: ‘Ik ben een ervaren reiziger in de wereld van burn-out.’

Er wordt wel eens gezegd: “Je kunt beter een gebroken been hebben dan een burn-out” De pijn van een gebroken been mag er zijn en wat daarbij helpt is ook helder. Rust en gips.

Als anderen het moeilijk vinden om de symptomen van een dreigende burn-out te onderkennen, zorg dan in ieder geval dat jijzelf de verschijnselen wel herkent.

Lees daarom dit artikel van Haijtema, waarin hij tien symptomen duidelijk beschrijft. Herken je deze? Aarzel dan niet contact op te nemen met Golfstroom Groep Zeeland.

golfstroomgroepbeheer
lees meer

Blue Monday

Vandaag is het Blue Monday. Het wordt de meest deprimerende dag van het jaar genoemd. Wetenschappelijk is het echter aangetoond dat dit niet op waarheid berust. En sommige mensen vinden het sowieso allemaal onzin. Toch is het van belang om aandacht te besteden aan het verschijnsel (winter)dip. De Arbo doet dit vandaag door op hun website te wijzen op het artikel ‘Verwar een dip niet met een depressie of burn-out’.

Ook geven zij ‘ 10 tips tegen Blue Monday’. Het zijn praktische en bruikbare tips, die iedere werknemer kan toepassen.

Golfstroom Groep Zeeland richt zich in hun aanbod op preventie van burn-out. Zij leren werknemers en werkgevers om ‘dips’ te accepteren, maar depressie en burn-out te voorkomen. En mocht er toch sprake zijn van een ziekmelding, dan helpen wij deze ziekmelding zo kort mogelijk te laten duren! Kijk hiervoor op ons aanbod!

golfstroomgroepbeheerBlue Monday
lees meer

De Knelpuntenanalyse

De Knelpuntenanalyse is een nieuw product van Golfstroom Groep Zeeland. Onze nieuwe collega, Willemien Vette, heeft dit bij ons geïntroduceerd. Zij werkt er al langer mee. Een knelpuntenanalyse wordt opgesteld wanneer een medewerker in een bedrijf of organisatie is uitgevallen. Golfstroomgroep Zeeland kan dan ondersteuning bieden bij het opstellen van een re-integratieplan  Het ondersteunt het verplichte plan van aanpak dat door het UWV wordt gevraagd. De Knelpuntenanalyse kan (onnodig) langdurig verzuim voorkomen en neemt werk uit handen voor de werkgever. In de knelpuntenanalyse worden de knelpunten van zowel de werkgever als medewerker in kaart gebracht. In een laatste gezamenlijk gesprek met zowel werkgever als werknemer komt een haalbaar en concreet re-integratieplan tot stand. 

De knelpuntenanalyse

Golfstroom Groep Zeeland heeft als speerpunt Preventie van burn-out. Wij richten ons dus op  het voorkomen van verzuim. Toch maken wij in ons aanbod een uitzondering voor de Knelpuntenanalyse, omdat dit een instrument is, waardoor langdurig verzuim voorkomen kan worden. Stel dat een medewerker zich ziekmeldt, dan wordt dit binnen vier dagen doorgegeven aan de  arbodienst of bedrijfsarts. Maakt de werknemer aanspraak op een ziektewetuitkering, dan moet de werkgever ook binnen diezelfde vier dagen ziekteaangifte doen bij het UWV.

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht een probleemanalyse te maken binnen zes weken. Alsook een advies over de manier waarop de werknemer het beste kan re-integreren

Golfstroomgroep  Zeelandkan hierbij, als onafhankelijke en professionele partij, ondersteuning bieden. Wij stellen een haalbaar en reëel plan op van de knelpunten en de re-integratie van de medewerker. ‘Dit is de Knelpunten analyse’.  

Hoe werkt de Knelpuntenanalyse?

In de knelpuntenanalyse worden de knelpunten van zowel de werkgever als medewerker in kaart gebracht . Met beide partijen vindt er, onafhankelijk van elkaar, een gesprek plaats door een medewerker van de Golfstroom Groep. In dit onafhankelijke gesprek worden de ervaren knelpunten in kaart gebracht. Nadat deze informatie is ingewonnen en op papier gezet, worden in  een gezamenlijk gesprek de knelpunten besproken. In dit gesprek wordt bepaald wie de eigenaar is van het knelpunt, wat een oplossing is en wie verantwoordelijk is voor de actie die ondernomen dient te worden.

De Golfstroomgroep Zeeland sluit dit gesprek af, met een haalbaar en concreet re-integratieplan. Met dit plan kan een start worden gemaakt waar beide partijen achterstaan. Dit plan wordt door de Golfstroomgroep Zeeland uitgewerkt en dient als ondersteuning van het Plan van Aanpak. Een exemplaar hiervan kan worden verstuurd naar het UWV, waarbij de werkgever voldoet aan de eisen van de UWV.
Indien gewenst kan er een evaluatie ingepland worden. Hierin wordt bekeken of beide partijen zich aan het opgestelde plan hebben kunnen houden en of er mogelijk nieuwe knelpunten zijn. Hieraan kunnen, indien gewenst weer nieuwe actiepunten worden verbonden. 

Waarom zou een werkgever of een werknemer een knelpuntenanalyse wensen?

– Een plan vanuit de Knelpuntenanalyse bevordert (sneller) herstel omdat er goede afstemming is tussen beide partijen.
– Een werkgever kan met de Knelpuntenanalyse aantonen dat er actief is gewerkt aan re-integratie, wat een boete door het UWV voor te weinig inspanningen kan voorkomen.
– De Knelpuntenanalyse die door Golfstroom Groep Zeeland wordt aangeleverd is een instrument dat de knelpunten zichtbaar maakt, waardoor een reëel re-integratieplan gemaakt kan worden. 
– De Knelpuntenanalyse is een relatief goedkoop product, vanwege het feit dat verzuim eerder is opgelost door een betere afstemming en omdat er snel en efficiënt gewerkt wordt door Golfstroom Groep Zeeland.
 – De evaluatie van de Knelpunten analyse toont de inspanningen van de werkgever en de werknemer. 
– Het rapport van de Knelpuntenanalyse is een overzichtelijk overzicht van alle afspraken die zijn gemaakt. golfstroomgroepbeheerDe Knelpuntenanalyse
lees meer

Aantal mensen met burn-out neemt toe!

Burn-out, preventie, Golfstroomgroep Zeeland

De ARBO luidt de noodklok. Als het zo doorgaat in bedrijven, zal in 2030 een kwart van de medewerkers een burn-out hebben. Oorzaken hiervan zijn dat organisaties steeds groter worden en het werk minder duidelijk is. Werknemers zien niet meer goed wat hun eigen bijdrage aan het geheel is.
Hoogleraar en stressexpert aan Nyenrode, Willem van Rheenen noemt hierbij de zelf-bepalings theorie: de mens heeft drie basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en bekwaamheid. Op het werk betekent dat: ‘Hoor ik erbij?’, ‘Kan ik mijzelf ontwikkelen?’ en ‘Kan ik iets toevoegen aan het geheel?

Herkenbaar en wil je dit probleem in jou bedrijf voorkomen? De Golfstroomgroep Zeeland biedt stress APK-pakketten gericht op burn-out preventie welke je als bedrijf kunt inkopen.

Lees hier het artikel hierover dat op 14 oktober in het AD verscheen.

golfstroomgroepbeheerAantal mensen met burn-out neemt toe!
lees meer

Golfstroom Groep Zeeland breidt zich uit!

Golfstroom Groep heeft begin 2019 afscheid genomen van Christa Offringa, die haar eigen onderneming meer aandacht wilde geven. Gelukkig hebben we Willemien Vette gevonden! Een jonge vrouw, een ergotherapeute, die enthousiast is om met ons samen te werken.

Hierbij stelt zij zich voor:


Ik ben Willemien Vette en sinds kort versterk ik het team van de Golfstroomgroep Zeeland. Wat een uitdaging om met deze ervaren collega’s, te gaan staan voor burn-out preventie!

Ik heb de HBO opleiding ergotherapie gevolgd waarin ik als therapeut heb geleerd handelingsproblemen te analyseren en samen met de client te zoeken naar praktische oplossingen in het dagelijks leven. 

Als verdieping heb ik de opleiding voor burn-out coaching gedaan welke inging op de effecten van stress en overbelasting, het herstel en de mogelijke behandelmethoden. Door mijn andere specialisatie als cognitief revalidatie therapeut kan ik gemakkelijk deze opgedane kennis vertalen naar de effecten op het brein en de uitwerkingen hiervan in de dagelijkse praktijk. 

Vanuit mijn ervaring in de specialistische GGZ heb ik gezien dat veel klachten ontstaan bij niet vroegtijdig ingrijpen wanneer het om stress- en angstklachten gaat.  De kans op een burn-out is dan groot. Om deze reden is het belangrijk er vroeg bij te zijn en erger te voorkomen. 

Naast mijn werkzaamheden binnen de maatschap, heb ik de ergotherapie praktijk Energie Herstel. Hier behandel en begeleid ik mensen met een burn-out en energieverdelingsproblemen. Samen onderzoeken wij de knelpunten en wat er nodig is om te herstellen. Dagelijkse activiteiten worden in kaart gebracht en we kijken waar verbetering mogelijk is. Samen stellen we daarna een plan op. Hierin wordt opgenomen wat er voor nodig is om van de burn-out te herstellen. 

Daarnaast besteden we aandacht aan het herkennen van signalen en het bedenken van acties om een terugval te voorkomen. 

Deze ervaring en kennis kan ik goed gebruiken binnen mijn werkzaamheden van de Golfstroomgroep. Ik kijk er naar uit om verschillende bedrijven te leren kennen en jou daarbij te ontmoeten.

golfstroomgroepbeheerGolfstroom Groep Zeeland breidt zich uit!
lees meer